Mahal Na Mahal Kita Panginoon Lyrics
Home » “Mahal Na Mahal Kita Panginoon Lyrics” – Filipino Christian Song.

“Mahal Na Mahal Kita Panginoon Lyrics” – Filipino Christian Song.

by admin

Mahal Na Mahal Kita Panginoon Lyrics:

(Verse 1)
O Diyos, ako’y narito
Nagpupuri’t nagpapasalamat
Sa biyayang walang hanggan
Na Iyong ipinagkaloob sa’kin

(Chorus)
Mahal na mahal kita, Panginoon
Ang buhay ko’y alay sa’Yo
Ang puso ko’y umaawit ng
Pagsamba’t pasasalamat

(Verse 2)
Ang ‘yong kagandahan at kabutihan
Ay walang kapantay sa mundo
Ang ‘yong pag-ibig, walang hanggan
Sa bawat pagkakataon, lubos kong naramdaman

(Chorus)
Mahal na mahal kita, Panginoon
Ang buhay ko’y alay sa’Yo
Ang puso ko’y umaawit ng
Pagsamba’t pasasalamat

(Bridge)
Iyong biyaya, walang hanggan
Sa lahat ng oras, Iyong kinakamtan
Ang ‘yong pag-ibig, ‘di matatawaran
Tanging sa Iyo, ako’y sumasamba

(Chorus)
Mahal na mahal kita, Panginoon
Ang buhay ko’y alay sa’Yo
Ang puso ko’y umaawit ng
Pagsamba’t pasasalamat

Mahal Na Mahal Kita Panginoon Video:

Essential Info About Mahal Na Mahal Kita Panginoon Lyrics:

Mahal Na Mahal Kita Panginoon Lyrics translates to “I Love You So Much, Lord” in English. This song is often sung in Christian worship as an expression of love, gratitude, and devotion to God. The lyrics praise God’s eternal goodness, love, and endless blessings

Mahal Na Mahal Kita Panginoon Lyrics convey a deep and personal relationship between the singer and God. The song acknowledges God’s unending goodness, love, and blessings in the singer’s life. It emphasizes the incomparable nature of God’s love and how it surpasses anything the world has to offer. The singer proclaims that their life is wholly devoted to God, and they express a willingness to worship and praise Him at all times.

Through its heartfelt and soulful melody, “Mahal Na Mahal Kita Panginoon” encourages believers to draw closer to God, recognizing His constant presence and unconditional love. It serves as a powerful reminder of the importance of expressing love and gratitude to the Almighty for His grace, mercy, and faithfulness.

Related Posts

Leave a Comment