Napakabuti Mo Lyrics
Home » “Napakabuti Mo Lyrics” – (Filipino) Christian Song!

“Napakabuti Mo Lyrics” – (Filipino) Christian Song!

by admin

Napakabuti Mo Lyrics:

Napakabuti Mo, aking Diyos, Ama
Iyong likha, luluwalhatiin Ka
Napakabuti Mo, ‘di Ka nagbabago
Noon, ngayon, kailan pa man
Sa buhay ko’y tapat

Diyos na napakabuti, sa ‘Yo ako’y lumalapit
Walang kapantay, pag-ibig mong tunay
Karangalan at papuri, sa ‘Yo lamang lahat

Napakabuti Mo, aking Diyos, Ama
Iyong nilikha, luluwalhatiin Ka (napakabuti Mo)
Napakabuti Mo, ‘di Ka nagbabago
Noon, ngayon, kailan pa man
Sa buhay ko’y tapat

Walang katulad, Panginoon
Ang iyong kabutihan sa aming mga buhay
Tunay po ang Inyong katapatan
Kailanman, ‘di Kayo nagbabago, Panginoon
At kahit ano man ang aming nakikita
O nararamdaman sa oras na ito
Patuloy naming ihahayag at ipagmamalaki
Na Ikaw ay napakabuting Diyos
Hallelujah, purihin and dakila Mong pangalan

Ikaw ang Panginoon ko, hari ng aking puso
Tanging sa piling Mo at kagalakan ko
Kapag kasama Mo, oh Diyos
Lubos ang ligaya, whoa

Napakabuti Mo, aking Diyos, Ama
Iyong nilikha, luluwalhatiin Ka
Napakabuti Mo, ‘di Ka nagbabago
Noon, ngayon, kailan pa man
Sa buhay ko’y tapat (napakabuti Mo)

Napakabuti Mo, aking Diyos, Ama (napakabuti-buti Mo)
Iyong nilikha, luluwalhatiin Ka (wala Kang kandungan)
Napakabuti Mo, ‘di Ka nagbabago
Noon, ngayon, kailan pa man
Sa buhay ko’y tapat
Noon, ngayon, kailan pa man
Sa buhay ko’y tapat

Napakabuti Mo Music Video:

Napakabuti Mo Lyrics Meaning:

“Napakabuti Mo,” which translates to “You are so Good” in English, and the typical themes found in Filipino Christian songs, I can provide a general understanding of the possible meaning behind the lyrics:

  1. Gratitude and Worship: The song likely expresses deep gratitude and worship to God for His goodness. It acknowledges that God is kind, loving, and faithful in all circumstances.
  2. God’s Attributes: The lyrics may highlight various attributes of God, such as His mercy, grace, love, and provision. The song might celebrate God’s character and His actions in the lives of believers.
  3. Surrender and Adoration: The song may encourage surrendering to God and offering heartfelt adoration and praise. It could inspire listeners to declare their love for God and acknowledge His lordship in their lives.
  4. Testimony of God’s Work: Some Christian songs share personal testimonies of how God has worked in the lives of individuals, demonstrating His goodness and faithfulness.
  5. Invitation to Worship: “Napakabuti Mo” might also serve as an invitation to the congregation or listeners to join in worship, recognizing God’s goodness and celebrating His presence.

Related Posts

Leave a Comment